İTKİ İLƏ ÜZLƏŞMƏDƏN YÜKSƏK GƏLİR ƏLDƏ EDİN

Kapital mühafizəli fondlar

Kapital mühafizəli fondlar nədir?

Müştəriyə ən pis halda investisiya etdiyi məbləği geri alacağını qarantiya  edən portfel növüdür. Əsas məqsəd investisiya edilən məbləği qorumaqla bazarda iştirak etmək imkanı yaratmaqdır. İnvestorun gözləntiləri baş tutarsa o qazanc əldə edir, əks halda isə heç nə itirmir.

BİZƏ MÜRACİƏT ET

Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz

Kapital Mühafizəli Fondların üstünlükləri

Müştərinin seçdiyi və ya PSG Kapitalın məsləhət gördüyü bir aktiv seçilir; qızıl, neh, gümüş, ABŞ birjalarında ticarət edilən yüksək likvidliyə malik səhm və s.

Müddətin sonunda bazar şəraitindən asılı olmayaraq müştəriyə ən azı qoyduğu investisiya ( 100% olduğu halda) geriyə qaytarılır

Kapital qorumalı məhsullar investorun yatırım etdiyi kapitalı mümkün zərərdən qoruyur

İnvestor istədiyi nisbətdə kapitalının qorunmasını həyata keçirə bilər (100%, 90%, və s.)

Seçilmiş aktivin gəlirindən isə 40-100% arasında müştəriyə əlavə ödəniş edilir

Müştəri ilə əvvəlcədən razılaşdırılmaqla investisiyasının 80%-90%-100% -i mühafizə edilir.

Kapitalın az həcmdə qorunması daha yüksək mənfəət imkanı yaradır

Müəyyən edilmiş aktivə invesitisiya edilir

Mürəkkəb strategiyalardan istifadə edilir

İstənilən aktivlə (səhm, istiqraz, əmtə) kapital qorunmasını təmin edə bilərik

NÜMUNƏ

15.08.2017 tarixində Apple səhmlərinin qiyməti 160 USD-dir və gözlənilir ki bir ildən sonra bu səhmlərin qiyməti 180 USD olacaq.

160 000 USD məbləğinə və 1 il müddətinə müqavilə bağlanılır.

Qoyulan investisiyanın 100%-nin mühafizəsi və gəlirliyin 70% üçün razılaşma əldə edilir. 160 000 USD məbləğində 1000 Apple şirkətinin səhmləri alınır.

15.08.2018 – ci il tarixində aşağıda göstərilən 3 vəziyyətdən biri ola bilər:

A) Səhmin qiyməti artaraq 180 $ olur.

Bu halda müştərinin əldə etdiyi gəlir:

İnvestisiya edilən məbləğ: 160 000 $
İnvestisiyadan əldə edilən gəlir:
20 000 $ x 70% = 14 000 $
Cəmi: 174 000 $

B) Səhmin qiyməti dəyişmir

Bu halda müştərinin əldə etdiyi gəlir:

İnvestisiya edilən məbləğ: 160 000 $
İnvestisiyadan əldə edilən gəlir:
0 $ x 70% = 0 $
Cəmi: 160 000 $

C) Səhmin qiyməti azalır

Bu halda müştərinin əldə etdiyi gəlir:

İnvestisiya edilən məbləğ: 160 000 $
İnvestisiyadan əldə edilən gəlir:
0 $ x 70% = 0 $
Cəmi: 160 000 $

Hər üç halda itki yoxdur, kapital mühafizə edilmişdir. Səhmin qiymətindəki azalma müştərinin portfelinə təsir göstərmir. Digər tərəfdən, səhmin qiymətindəki artış müştəriyə 8.75% gəlir gətirmişdir.

Qeyd. Misalda göstərilən gəlirlik, qanunvericilklə tələb edilən vergi tutmalarını və İŞ komissiyasını nəzərə almır.