• İnteractive Brokers Group ABŞ maliyyə bazarlarında 40 ildən çoxdur ki, vasitəçilik və investisiya xidmətləri göstərir.
  • Məcmu kapitalının həcmi 6 milyard ABŞ dolları təşkil edir.
  • Səhmləri NASDAQ-da ticarət edilir.
  • S&P`s tərəfindən investisiya dərəcəli müəssisə kimi qiymətləndirilmişdir.
  • 120 maliyyə bazarında vasitəçilik xidmətləri göstərir.
  • SEC (ABŞ nəzarət organı tərəfindən) lisenziyalaşdırılır və nəzarət edilir.

BİZİM PARTNYORUMUZ OLUN