Profilləri


İnvestisiya məhsullarımızı təqdim edərkən atdığımız ilk addım müştərimizin Risk profilini müəyyən etməkdir. Bu məqsədlə keçirilən risk sorğu anketi nəticələrinə əsasən müştəri 5 kategoriyadan birinə aid edilir.

Bildiriş


Bu sorğu vərəqəsi PSG-Kapital İŞ-i tərəfindən hazırlanmışdır. Sorğunun nəticələri Siz bildirdiyiniz məlumatlar əsasında əldə edilmişdir və şəxsi investisiya seçiminizdə rəy formalaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu sorğu və onun nəticələri hər hansı bir məhsulu almaq təklifi və ya investisiya məsləhəti hesab olunmur.

Bu sorğu 10 sualdan ibarətdir və hər sualda yalnız bir cavab seçmə haqqınız var. Hər cavaba məxsus xal verilir. Sorğunun nəticəsini bütün suallara cavab verdikdən sonra topladığınız ümumi xalı bizə bildirməklə öyrənə bilərsiniz. Nəticələrə əsasən hansı kateqoriyanın investoru olduğunuzu biləcəksiniz.  

İnvestor Profilləri Təsvir
Konservativ

Risk sevməyən, kapitalını qorumaq şərti ilə az da olsa stabil gəlir əldə etmək istəyən investorlarımız. Bu müştərilərimizə adətən yüksək reytinqli (A) istiqrazlardan təşkil edilmiş Sabit Gəlirli portfellər və PSG Kapitalın maksimum konservativ portfelləri təklif edilə bilər.  Maliyyə bazarları haqqında məlumatları minimaldır.

Balanslaşmış

Yatırım edən zaman təhlükəsizliklə yanaşı, kapitallarını artırmağa da üstünlük verən investorlarımız. Maliyyə bazarları haqqında məlumatlıdırlar və orta riskli stabil gəlir gətirən investisiyalar onları qane edir. Bu müştərilərimizə orta reytinqli (BB+), yüksək diversifikasiyalı Sabit Gəlirli portfellər və PSG Kapitalın balanslı portfellərini təklif edə bilərik.

İddialı Artım

Maliyyə bazarları haqqında məlumatlı və orta dərəcədə risk qəbul etmək istəyən investorlarımızdır.  Aldığı riskə uyğun olaraq gəlirliliyin də artacağını başa düşür və portfelini kifayət qədər diversifikasiya etmək istəyir. Orta müddətli investor olduğundan portfelində səhmlərə də yer ayırır. Bu müştərilərimizə Kapital Mühafizəli məhsullarımızı və PSG Kapitalın orta risk və gəlirlilikli (səhm, istiqraz, ETF və əmtəələr) portfellərimizi təklif edə bilərik.

Aqressiv

Maliyyə bazarları haqqında kifayət qədər məlumatlı olan, yüksək risk almaq istəyi və qabiliyyəti olan, yüksək gəliri riskdən üstün tutan müştərilərimizdir. Müvəqqəti itki onları qorxutmur, daha çox kapitallarının artımına fokuslanırlar. Bu müştərilərimizə  PSG Kapitalın gəlirliliyi yüksək dinamik portfellərimizi təklif edə bilərik. Bu portfellərimizdə törəmə maliyyə alətlərindən, kredit çiynindən və qısa mövqelərdən də istifadə edirik.

Çox aqressiv

Təcrübəli və risk sevən investorlarımızdır. Yüksək gəlir hər bir investisiyanın əsas hədəfidir və seçdikləri aktivlərin artım potensialı çox yüksəkdir. Bu müştərilərimizə PSG Kapitalın maksimum gəlirlilikli portfellərini təklif edə bilərik. Yüksək gəlir əldə etmək üçün bu portfellərdə törəmə maliyyə alətlərindən, kredit çiynindən və qısa mövqelərdən istifadə edirik.

1) Aşağıdakılardan hansı indiki həyat mərhələnizi ən yaxşı təsvir edir?

2) İnvestisiya mövzusu ilə nə qədər tanışsınız?

3) Ev və bank depozitlərinizi çıxmaq şərti ilə neçə müddətdir investisiya edirsiniz?

4) Kapitalınızın əksəriyyətini neçə il müddətinə investisiya edərdiniz? (Ehtimal edək ki, qısa müddətli xərclərinizi qarşılaya bilirsiniz)

5) Bəzi hallarda vergi dərəcəsini azaltma imkanları olur, amma bu sizin investisiyanızı daha da riskli edir. Aşağıdakı bəyanatların hansı sizin investisiya məqsədlərinizə uyğundur?

6) Ehtimal edək ki, sizin dəyəri $100,000 olan investisiya portfeliniz var. Bazar şəraitləri səbəbinə görə 1 ay ərzində portfelinizin dəyəri $85,000-a düşdü. Bu halda nə edərdiniz?

7) Əgər sizin investisiyanın dəyəri sonrakı 12 ayda $60,000-a düşsə, nə edərdiniz?

8) Aşağıdakı qrafik 4 ədəd fərqli $100,000-lıq portfellərin potensial ən yüksək gəlirliyini və ən yüksək itkisini göstərir. Bu göstəricilərə əsasən, hansı portfelə investisiya edərdiniz?

Aşağıdakı qrafik 4 ədəd fərqli $100,000-lıq portfellərin potensial ən yüksək gəlirliyini və ən yüksək itkisini göstərir. Bu göstəricilərə əsasən, hansı portfelə investisiya edərdiniz?

9) Aşağıdakılardan hansı sizin investisiya seçimi yanaşmanıza daha uyğundur?

10) Hal-hazırda və gələcəkdə olan gəlir mənbələriniz, misal üçün maaş, pensiya və digər investisiyalarınız nə qədər güvənlidir?