SƏHMLƏRƏ İNVESTİSİYA ETMƏK ZAMANIDIR!

Səhmlər

SƏHM NƏDİR?


Öz sahibinə cəmiyyətin (emitentin) kapitalında iştirak, mənfəətinin bir hissəsini dividend şəklində almaq və onun idarə olumasında iştirak etmək hüququ verən investisiya qiymətli kağızıdır.

Səhm eyni zamanda, cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakın səhmdarlar (səhm sahibləri) arasında mütənasib bölüşdürülmə hüququnu da təsdiqləyir. Şirkətlər tərəfindən kapitalı artırmaq və maliyyə vəsaiti cəlb etmək üçün emissiya edilir.

İnvestor səhmi əldə etməklə aşağıdakı gəlirləri və üstünlükləri əldə edir:

  • Səhmin sahibi olduğu müddətdə şirkət tərəfindən ona ödənilmiş dividendlər
  • Səhmi satarkən yaranan qiymət fərqi (Əgər satış qiyməti alış qiymətindən daha yüksək olarsa, investor qazanc əldə edir)
  • Səhmdarların yığıncağında iştirak etmək və şirkətin idarəetməsində iştirak etmək
  • Şirkətin fəaliyyəti haqqında mütəmadi məlumat əldə etmək


PSG Kapital vasitəsilə siz həm yerli bazarda Holcim, Beynəlxalq Bank, Kapital bank kimi böyük müəssisələrin, həm də beynəlxalq bazarlarda Boeing, Mc Donalds, Sony, Apple kimi dünya nəhənglərinin səhmlərini əldə edə bilərsiniz.

Birja fondu nədir?

Birja fondu nədir?

Digər bir səhm növü isə ETF - Birjada ticarət edilən fondların - səhmləridir. Bu səhmlərin əldə etməklə siz istənilən aktiv kategoriyasının diversifikasiya edilmiş fondlarının payına sahib olacagsınız.

Fondun gəliri isə vaxtaşırı payçılar arasında bülüşdürülür. ETF-lər birjada ticarət edildiyindən olduqca likviddirlər və istənilən vaxt satılıb nağd vəsaitə çevrilə bilərlər. Hal-hazırda bazarda müxtəlif ETF-lər ticarət edilir və istənilən aktiv növünə investisiya etməyə imkan yaradır. Qızıl, gümüş, platin, neft, istiqraz, səhm, makro-iqtisadi, sektoral (qida, kimya sənayesi, maşınqayırma, yüksək texnologiya və s.), coğrafi (inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatları, müəyyən bir ölkənin iqtisadiyyatı və s.)

BİZƏ MÜRACİƏT ET

Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz

Aşağıda göstərilən cədvəldə dünyanın məşhur ETF (Birja Fondlarının) qızıl, gümüş, SPX, Nasdaq və s. kimi birja fonlarının son bir ildəki gəlirliyi göstərilmişdir.

Səhmlər 1-illik göstərici 3-illik göstərici Dividend
Adidas AG 64.00% 64.00% 1.00
Louis Vuitton 40.00% 64.00% 3.60
Orange 30.00% 52.00% 0.60
SAP AG 17.91% 37.96% 1.15
L’Oreal 17.00% 36.00% 3.10
Unilever NV 3.58% 34.00% 1.00
Vinci 13.00% 33.00% 1.90

Aşağıda göstərilən cədvəldə dünyanın məşhur ETF (Birja Fondlarının) qızıl, gümüş, SPX, Nasdaq və s. kimi birja fonlarının son bir ildəki gəlirliyi göstərilmişdir.

Birja fondları 1-illik göstərici 3-illik göstərici Dividend
ABŞ Nefti -15.00% 71.60% 0.00
ETFS Təbii Qaz -1.40% -76.10% 0.00
Qızıl 9.70% -34.40% 0.00
Gümüş 16.10% -50.60% 0.00
ETFS Coffee (Kofe) 13.60% -62.20% 0.00
Ishares Çin 4.80% 24.30% 0.00
Russia ETF 20.20% -27.20% 0.00

* Göstərilən cədvəllər ayda bir dəfə yenilənir