BÜTÜN TƏLƏBLƏRİNİZƏ CAVAB VERƏN İNVESTİSİYA PORTFELLƏRİ

Xüsusi İdarə Edilən PSG Portfellər nədir?


Bu portfellər PSG Portfel İdarəçiləri tərəfindən hazırlanır. İstənilən bazar şəraitinə, risk parametrlərinə uyğunlaşdırıla bilən və geniş yelpazədə maliyyə alətlərindən istifadə etmək imkanı yaradan portfellərdir. Səhm, korporativ və dövlət istiqrazları, əmtəə, Fond indeksləri və alt indeksləri (biotexnologiya, maliyyə, səhiyyə, turizm və s.) və valyuta bazarlarına investisiya edə bilirik. Bu baxımdan, portfellərimiz müştərilərimizin gəlirlilik və risk tələblərinə tam cavab verir.

BİZƏ MÜRACİƏT ET

Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz

Xüsusi idarə edilən PSG portfellərin təşkili:

PSG Kapitalın innovativ daxili strategiyaları əsasında formalaşdırılan portfellər

Ənənəvi və Mürəkkəb Strategiyalardan istifadə edilir

Mütəmadi olaraq müxtəlif bazarlar və investisiya alətləri təhlil edilir və qeyri-effektivliklər aşkara çıxarılır

Qeyri-effektivliklərdən hansı algoritmalara uyğun faydalanma yolları araşdırılır və müvafiq algoritmalar yazılır

Alqoritmalar istifadə etdiyimiz kompyuter proqramlama dilinə çevrilir

Əldə edilən hazır algoritmalar həmin bazar və alətlərin keçmiş məlumatları ( database) üzərində test edilir

Məlumat bazası üzərində Back test edilir və nəticələr ikinci dəfə walk forward test prosesindən keçir

Nəhayət strategiyalar formalaşdırılır və real vaxt rejimində istifadəyə verilir

Real vaxt rejimində bir müddət yoxlanıldıqdan və nəticələr təhlil edildikdən sonra optimizasiya aparılır

Müştərini risk parametrləri nəzərə alınaraq strategiyalardan ən uyğun olanları seçilir və investisiya edilir

İnvestisiya edilən bazarlar; Əmtəə, Fond İndeksləri, Alt-indekslər (biotexnologiya, maliyyə, səhiyyə, oyun industriyası və s.), Valyuta bazarları, Səhm bazarı, Dövlət və korporativ istiqraz bazarı

İnvestisiya edilən alətlər; Səhm, İstiqraz, Fyuçers, Opsion, ETF