SABİT GƏLİRLİ,  AŞAĞI RİSKLİ YATIRIM

İstiqrazlar

İSTİQRAZ NƏDİR?

İstiqraz borc tipli maliyyə alətidir.

İstiqraz haqqında ümumi məlumat: İstiqraz borc qiymətli kağızıdır. Emitent tərəfindən müəyyən edilmiş tarixlərdə faiz (kupon) ödənişləri təmin edilir və müddətin sonunda istiqraza ödənilmiş vəsait investora qaytarılır. Yerli bazarda istiqrazların ticarətə buraxılması üçün ilk növbədə həmin qiymətli kağızlar Bakı Fond Birjasında listinqdən keçməlidirlər. İstiqrazları ilkin yerləşdirmə (İPO) zamanı və ya təkrar bazarda əldə etmək mümkündür. Bakı Fond birjasında ən aktiv ticarət edilən istiqrazlar SOCAR istiqrazları və Maliyyə Nazirliyinin emissiya etdiyi istiqrazlardır. Bundan əlavə beynəlxalq bazarlarda ABŞ dövlət qısa və uzun müddətli istiqrazlarını, Avrobondları, müxtəlif valyutalarda digər dövlətlərin və ya şirkərlərin istiqrazlarını əldə etmək mümkündür. İstiqrazların emitentləri reytinq agentlikləri tərəfindən qiymətləndirilir və müvafiq reytinq alırlar. Reytinq istiqrazın riskini göstərməklə yanaşı onun gəlirliliyini də müəyyən edən faktorlardan birdir.

Dövlət istiqrazları

Dövlət istiqrazları

Müxtəlif dövlətlərin Xəzinədarlıqları və ya Maliyyə Nazirliyi tərəfindən emissiya edilir. Ölkə suveren reytinqindən və müddətindən asılı olaraq bu istiqrazların gəlirlikləri dəyişir. 
Emitentin defolt riski azdır. Banklar və maliyyə təşkilatlarının kapital adekvatlıqları hesablanarkən bu istiqrazların risk əmsalları aşağı götürülür.

Korporativ Istiqrazlar

Korporativ Istiqrazlar

Bu istiqrazlar şirkətlər tərəfindən maliyyə vəsaiti cəlb etmək üçün emissiya edilir. Emitent reytinqi və müddətindən asılı olaraq gəlirlikləri dəyişir və müvafiq dövlət istiqrazlarından daha çox gəlir gətirir.

Avrobondlar

Avrobondlar dövlət və şirkətlər tərəfindən xarici ölkədə və xarici valyutada emissiya edilən istiqrazlardır. Avrobond bazarındakı emissiya edilmiş istiqraz həcmi 30 trilyon dollar civarındadır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin korporativ və dövlət Avrobondları yüksək gəlirlilik təmin edir və eyni zamanda dollar və ya avro denominasiyalı olduqları üçün həmin ölkənin valyuta riskini də daşımır. Avrobondlar emissiya edildikləri ölkələrdə vergidən azad olduqları üçün vergi yükünü də azaltmağa imkan verir.

Hal-hazırda, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Avrobondları (4.75% İBCİD 146049304) və "Cənub Qaz Dəhlizi" Avrobondlarını (6.875% XS1319820897) PSG-Kapital vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Hər iki Avrobond dollar denominasıyalıdır.

BİZƏ MÜRACİƏT ET

Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz

İstiqraz Bakcell MMC
Qeydiyyat nömrəsi AZ2002009465
Nominal dəyər 1000
Kupon 9%
Kupon Ödənişləri İldə iki dəfə
Müddət 01.03.2019

Korporativ İstiqrazlar

İSTİQRAZIN ADI NÖVÜ QİYMƏTİ İLLİK GƏLİR Kupon SATILDIĞI BİRJA ÖLKƏ
Apple Inc istiqraz 113.780 USD 3.8400% 4.6500% NASDAQ ABŞ

Dərc Dövlət İstiqrazları

İSTİQRAZIN ADI NÖVÜ QİYMƏTİ İLLİK GƏLİR Kupon SATILDIĞI BİRJA ÖLKƏ
Maliyyə Nazirliyinin Istiqrazları Bir illik (364) 94.280 USD 6.1000% 0.0000% BSE Azərbaycan

Avrobondlar

İSTİQRAZIN ADI NÖVÜ QİYMƏTİ İLLİK GƏLİR Kupon SATILDIĞI BİRJA ÖLKƏ
SOCAR Eurobond Ortamüddətli 102.442 USD 0.0000% 4.7500% London Fond Birjası İngiltərə

* Göstərilən cədvəllər ayda bir dəfə yenilənir